Korešpondenčné a fakturačné údaje

AEON Consult, s.r.o.
Vavilovova 7
85 101 Bratislava
IČO: 36 681 881
DIČ: 2022254762

Spoločnosť je zapísaná obchodnom registri OS Bratislava I pod vložkou číslo:  42564/B

Obchod

Mgr. Martin Stav, PhD.
telefonický kontakt: +421 903 247 878
mailový kontakt: martin.stav@aeonconsult.sk

Kancelária

Panónska cesta 34
851 04 Bratislava
Kontaktný mail: office@aeonconsult.sk

PoradenstvoHACCP/ISO 9001/ISO 22000/IFS/BRC/TFMS/GMP+

Ing. Alica Stavová, PhD.
telefonický kontakt +421 902 127 421
mailový kontakt: alica.stavova@aeonconsult.sk