Tvorba a kontrola etikiet

Naším klientom pomáhame s tvorbou a kontrolou etikiet v súlade s nariadením EP 1169/2011 a vyhláškami MPRR SR a MZ SR. Na základe poskytnutých receptúr vytvoríme etiketu, prípadne skontrolujeme správnosť uvádzaných údajov, teda uvádzanie alergénov, správnosť poradia jednotlivých zložiek, kategórie zložiek, kategórie prídavných látok.

Čitať viac

Výpočet výživových hodnôt

Od 13. 12. 2016 je uvádzanie výživových hodnôt pre všetky potraviny povinné. Hodnoty, ktoré sa musia uvádzať, je možné získať laboratórnym rozborom, ktorý je finančne náročným, alebo výpočtom, ktorý môže byť prácny a zdĺhavý.

Na výpočet výživových hodnôt používame program ALIMENTA 4.2 Výskumného Ústavu Potravinárskeho používajúci okrem veľkej verejnej databázy v súčasnosti už enormnú súkromnú databázu jednotlivých surovín.

Čitať viac