Systémy riadenia (manažérstva) kvality (SMK, QMS)

Cieľom je optimalizácia pracovných postupov alebo výrobných procesov so zohľadnením materiálových a časových zdrojov, očakávanej konečnej kvality produktu a predpokladaného ďalšieho rastu a vývoja firmy, toto všetko vedie k zvýšeniu spokojnosti zákazníka a úspore zdrojov vďaka zavedeniu vhodne zvolených štandardov. Je súčasťou riadenia produktu.

ISO 9001

Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality je pre spoločnosť účinným a efektívnym nástrojom na správnu identifikáciu požiadaviek a očakávaní zákazníkov, ako aj na sledovanie a zvyšovanie miery ich spokojnosti, preukazuje záväzok spoločnosti k trvalému zlepšovaniu kvality poskytovaných produktov a služieb. Možno povedať, že certifikovaný systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001 je dnes najžiadanejší a najrozšírenejší spôsob zabezpečovania a preukazovania riadenia kvality výroby a poskytovania služieb.