Tvorba a kontrola etikiet

Naším klientom pomáhame s tvorbou a kontrolou etikiet v súlade s nariadením EP 1169/2011 a vyhláškami MPRR SR a MZ SR. Na základe poskytnutých receptúr vytvoríme etiketu, prípadne skontrolujeme správnosť uvádzaných údajov, teda uvádzanie alergénov, správnosť poradia jednotlivých zložiek, kategórie zložiek, kategórie prídavných látok.